Σκαλοσκαμπό

Μεταλλικά

Μεταλλικά Μεταλλικά

Αλουμινίου

Αλουμινίου Αλουμινίου

Καθημερινή ευκολία

Τα σκαλοσκαμπό μας είτε σιδερένια είτε αλουμινίου είναι υψηλής αντοχής (έως 150 kg) και ότι πρέπει για τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού.

tuv
Valid XHTML 1.0 Strict